Kiểm soát chất lượng

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện chi tiết và chặt chẽ trong suốt toàn bộ quy trình sản xuất, từ nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm cho đến nhập kho thành phẩm và giao hàng. Các hệ thống quản lý sản xuất như Lean, Kaizen, 5S, cũng được áp dụng triệt để.

Với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và nỗ lực không ngừng cải tiến, Công Ty  đã vinh dự nhận được các chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

- Chứng nhận In Idealliance®-G7 Master Facility Grayscale

- Chứng chỉ môi trường xanh do khách hàng Canon Nhật Bản cấp

- Chứng chỉ in GMI xuất thùng carton cho Target

®

Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
  • Số điện thoại 03213987666
Lượt truy cập
  • Hôm nay 12693
  • Tổng lượt truy cập 2,860,620
Tag Cloud
Viethung